Zasady obowiązujące członków sekcji

 DODATKOWE REGULACJE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW SEKCJI KARPIOWEJ

 

1. Do wędkowania nocnego i zasiadek udostępnia się następujące łowiska:

 • Wyspa – 7 dni w tygodniu,

 • Robczysko – 7 dni w tygodniu,

 • Pośrednik – 7 dni w tygodniu.

2. Jeżeli w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej, na wędkowanie nocne lub zasiadkę siada posiadający zezwolenie dobowe wędkarz spoza Stowarzyszenia, fakt ten należy zgłosić opiekunowi sekcji karpiowej.

3. Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego.

4. Złowione podczas połowów nocnych oraz zasiadek ryby traktujemy zgodnie z zasadą "złap i wypuść" czyli innymi słowy zdjęcie z rybką, buziak i rybka z powrotem do wody :-). Nie przetrzymujemy złowionych ryb w siatkach ani workach karpiowych.

5. Członkowie Sekcji wędkujący nocą są odpowiedzialni za utrzymanie w tym czasie porządku nad danym łowiskiem oraz dopilnowania aby w tym czasie łowiły na nim tylko osoby do tego uprawnione.

6. Pojazdy parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych. Jedynie na łowisku „Pośrednik”, dozwolone jest parkowanie przy stanowisku, w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom.

7. Każdy członek sekcji zobowiązany jest korzystać z kołyski lub maty do bezpiecznego wyczepiania złowionych ryb oraz korzystać z podbieraka o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.

8. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą bezwzględnie usuwane z sekcji.


 

Pamiętaj, że przynależność do sekcji karpiowej, to nie tylko przywileje, ale także dodatkowe obowiązki. To do nas należy utrzymanie porządku na łowisku oraz dopilnowanie aby podczas naszych zasiadek wędkowały tylko osoby do tego uprawnione !!!

 

Wiadomości

 1. Zarybienie łowisk sportowych
 2. Zarybienie łowiska Robczysko
 3. Zarybienie łowisk
 4. Zarybienie
 5. ZARYBIENIE
 6. ZARYBIENIE
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 11. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 12. ZARYBIENIE
 13. ZARYBIENIE
 14. ZARYBIENIE
 15. ZARYBIENIE
 16. ZARYBIENIE
 17. ZARYBIENIE
 18. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 19. Prace porządkowe na stawie Koński
 20. Zarybienie
 21. Zarybienie
 22. Prace na stawie WYSPA
 23. Prace porządkowe
 24. Zarybienie
 25. Zarybienie
 26. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 27. Zarybienie
 28. Zarybienie
 29. ZAWODY NOCNE
 30. Festyn rodzinny
 31. Program złota rybka
 32. Zarybienie
 33. Znaleziono sprzęt wędkarski
 34. Zarybienie Sandaczem
 35. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 36. Zakaz wędkowania
 37. Rezerwacja łowisk na zawody
 38. zarybienie
 39. Rezerwacja łowiska na zawody
 40. Rezerwacja łowiska na zawody
 41. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Rezerwacja łowiska na zawody
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. UWAGA WAŻNE
 46. ZARYBIENIE
 47. Rezerwacja łowiska na zawody
 48. Dodatkowy termin zbierania opłat
 49. Rezerwacja łowiska na zawody
 50. Rezerwacja łowiska na zawody
 51. Rezerwacja łowiska na zawody
 52. Rezerwacja łowiska na zawody
 53. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 54. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 55. Prace na Pośredniku
 56. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 57. ZEBRANIE !!!
 58. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 59. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 60. Zarybienie
 61. Zarybienie
 62. Dojechał LIN
 63. Zarybienie
 64. Przypomnienie
 65. Zarybienie
 66. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 67. Zarybienie
 68. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 69. Sprzątanie łowiska
 70. Prace porządkowe
 71. UWAGA WAŻNE
 72. Zarybienie
 73. Zarybienie
 74. Zarybienie
 75. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 76. Zawody dla dzieci
 77. Przypominamy o konkursie
 78. Porządki majowe c.d.
 79. Majowe sprzątanie
 80. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 81. Dyżur zarządu
 82. Zawody otwierające sezon
 83. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014