Zasady obowiązujące członków sekcji

 DODATKOWE REGULACJE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW SEKCJI KARPIOWEJ

 

1. Do wędkowania nocnego i zasiadek udostępnia się następujące łowiska:

 • Wyspa – 7 dni w tygodniu,

 • Robczysko – 7 dni w tygodniu,

 • Pośrednik – 7 dni w tygodniu.

2. Jeżeli w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej, na wędkowanie nocne lub zasiadkę siada posiadający zezwolenie dobowe wędkarz spoza Stowarzyszenia, fakt ten należy zgłosić opiekunowi sekcji karpiowej.

3. Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego.

4. Złowione podczas połowów nocnych oraz zasiadek ryby traktujemy zgodnie z zasadą "złap i wypuść" czyli innymi słowy zdjęcie z rybką, buziak i rybka z powrotem do wody :-). Nie przetrzymujemy złowionych ryb w siatkach ani workach karpiowych.

5. Członkowie Sekcji wędkujący nocą są odpowiedzialni za utrzymanie w tym czasie porządku nad danym łowiskiem oraz dopilnowania aby w tym czasie łowiły na nim tylko osoby do tego uprawnione.

6. Pojazdy parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych. Jedynie na łowisku „Pośrednik”, dozwolone jest parkowanie przy stanowisku, w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom.

7. Każdy członek sekcji zobowiązany jest korzystać z kołyski lub maty do bezpiecznego wyczepiania złowionych ryb oraz korzystać z podbieraka o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.

8. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą bezwzględnie usuwane z sekcji.


 

Pamiętaj, że przynależność do sekcji karpiowej, to nie tylko przywileje, ale także dodatkowe obowiązki. To do nas należy utrzymanie porządku na łowisku oraz dopilnowanie aby podczas naszych zasiadek wędkowały tylko osoby do tego uprawnione !!!

Wiadomości

 1. ZARYBIENIE
 2. ZARYBIENIE
 3. ZARYBIENIE
 4. ZARYBIENIE
 5. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 6. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. ZARYBIENIE
 11. ZARYBIENIE
 12. ZARYBIENIE
 13. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 14. Prace porządkowe na stawie Koński
 15. Zarybienie
 16. Zarybienie
 17. Prace na stawie WYSPA
 18. Prace porządkowe
 19. Zarybienie
 20. Zarybienie
 21. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 22. Zarybienie
 23. Zarybienie
 24. ZAWODY NOCNE
 25. Festyn rodzinny
 26. Program złota rybka
 27. Zarybienie
 28. Znaleziono sprzęt wędkarski
 29. Zarybienie Sandaczem
 30. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 31. Zakaz wędkowania
 32. Rezerwacja łowisk na zawody
 33. zarybienie
 34. Rezerwacja łowiska na zawody
 35. Rezerwacja łowiska na zawody
 36. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 37. Rezerwacja łowiska na zawody
 38. Rezerwacja łowiska na zawody
 39. Rezerwacja łowiska na zawody
 40. UWAGA WAŻNE
 41. ZARYBIENIE
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Dodatkowy termin zbierania opłat
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. Rezerwacja łowiska na zawody
 46. Rezerwacja łowiska na zawody
 47. Rezerwacja łowiska na zawody
 48. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 49. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 50. Prace na Pośredniku
 51. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 52. ZEBRANIE !!!
 53. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 54. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 55. Zarybienie
 56. Zarybienie
 57. Dojechał LIN
 58. Zarybienie
 59. Przypomnienie
 60. Zarybienie
 61. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 62. Zarybienie
 63. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 64. Sprzątanie łowiska
 65. Prace porządkowe
 66. UWAGA WAŻNE
 67. Zarybienie
 68. Zarybienie
 69. Zarybienie
 70. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 71. Zawody dla dzieci
 72. Przypominamy o konkursie
 73. Porządki majowe c.d.
 74. Majowe sprzątanie
 75. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 76. Dyżur zarządu
 77. Zawody otwierające sezon
 78. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014