Zasady obowiązujące członków sekcji

 DODATKOWE REGULACJE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW SEKCJI KARPIOWEJ

 

1. Do wędkowania nocnego i zasiadek udostępnia się następujące łowiska:

 • Wyspa – 7 dni w tygodniu,

 • Robczysko – 7 dni w tygodniu,

 • Pośrednik – 7 dni w tygodniu.

2. Jeżeli w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej, na wędkowanie nocne lub zasiadkę siada posiadający zezwolenie dobowe wędkarz spoza Stowarzyszenia, fakt ten należy zgłosić opiekunowi sekcji karpiowej.

3. Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego.

4. Złowione podczas połowów nocnych oraz zasiadek ryby traktujemy zgodnie z zasadą "złap i wypuść" czyli innymi słowy zdjęcie z rybką, buziak i rybka z powrotem do wody :-). Nie przetrzymujemy złowionych ryb w siatkach ani workach karpiowych.

5. Członkowie Sekcji wędkujący nocą są odpowiedzialni za utrzymanie w tym czasie porządku nad danym łowiskiem oraz dopilnowania aby w tym czasie łowiły na nim tylko osoby do tego uprawnione.

6. Pojazdy parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych. Jedynie na łowisku „Pośrednik”, dozwolone jest parkowanie przy stanowisku, w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom.

7. Każdy członek sekcji zobowiązany jest korzystać z kołyski lub maty do bezpiecznego wyczepiania złowionych ryb oraz korzystać z podbieraka o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.

8. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad będą bezwzględnie usuwane z sekcji.


 

Pamiętaj, że przynależność do sekcji karpiowej, to nie tylko przywileje, ale także dodatkowe obowiązki. To do nas należy utrzymanie porządku na łowisku oraz dopilnowanie aby podczas naszych zasiadek wędkowały tylko osoby do tego uprawnione !!!

Wiadomości

 1. ZARYBIENIE
 2. ZARYBIENIE
 3. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 4. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 5. ZARYBIENIE
 6. ZARYBIENIE
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. ZARYBIENIE
 11. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 12. Prace porządkowe na stawie Koński
 13. Zarybienie
 14. Zarybienie
 15. Prace na stawie WYSPA
 16. Prace porządkowe
 17. Zarybienie
 18. Zarybienie
 19. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 20. Zarybienie
 21. Zarybienie
 22. ZAWODY NOCNE
 23. Festyn rodzinny
 24. Program złota rybka
 25. Zarybienie
 26. Znaleziono sprzęt wędkarski
 27. Zarybienie Sandaczem
 28. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 29. Zakaz wędkowania
 30. Rezerwacja łowisk na zawody
 31. zarybienie
 32. Rezerwacja łowiska na zawody
 33. Rezerwacja łowiska na zawody
 34. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 35. Rezerwacja łowiska na zawody
 36. Rezerwacja łowiska na zawody
 37. Rezerwacja łowiska na zawody
 38. UWAGA WAŻNE
 39. ZARYBIENIE
 40. Rezerwacja łowiska na zawody
 41. Dodatkowy termin zbierania opłat
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Rezerwacja łowiska na zawody
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. Rezerwacja łowiska na zawody
 46. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 47. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 48. Prace na Pośredniku
 49. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 50. ZEBRANIE !!!
 51. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 52. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 53. Zarybienie
 54. Zarybienie
 55. Dojechał LIN
 56. Zarybienie
 57. Przypomnienie
 58. Zarybienie
 59. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 60. Zarybienie
 61. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 62. Sprzątanie łowiska
 63. Prace porządkowe
 64. UWAGA WAŻNE
 65. Zarybienie
 66. Zarybienie
 67. Zarybienie
 68. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 69. Zawody dla dzieci
 70. Przypominamy o konkursie
 71. Porządki majowe c.d.
 72. Majowe sprzątanie
 73. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 74. Dyżur zarządu
 75. Zawody otwierające sezon
 76. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014