Regulaminy i zarządzenia

 

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA WODACH STOWARZYSZENIA "WODNIK" W PAWŁOWICACH

1. Każdy wędkarz chcący wędkować na wodach Stowarzyszenia, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem łowiska wywieszonym w gablocie przy łowisku, regulującym szczególne zasady dotyczące danego łowiska.

2. Wędkujemy od wschodu do zachodu słońca według kalendarza.

3. Łowisko „Robczysko” jest zbiornikiem sportowym i obowiązuje na nim zasada „no kill”, czyli każdy wędkarz wszystkie złowione ryby ma obowiązek wypuścić z powrotem do wody. Na akwenie tym zakazuje się całkowicie używania siatek do przetrzymywania ryb (nie dotyczy zawodów wędkarskich, których zasady ustala się indywidualnie z zarządcą wody).

4. Wędkowanie nocne i „zasiadki”

Do wędkowania w godzinach nocnych oraz „zasiadek” upoważnieni są członkowie Sekcji karpiowej oraz inni wędkarze, również niezrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy wykupili zezwolenie dobowe, tylko i wyłącznie w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej (szczegółowe regulacje w zakładce „Sekcja karpiowa”). Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego.

5. Spinningowanie:

 • Dozwolone jest dla członków Stowarzyszenia, przez cały okres wędkowania na wszystkich akwenach.

 • Dozwolone jest dla wędkarzy spoza Stowarzyszenia, posiadających zezwolenie jednodniowe, wyłącznie na zbiorniku „Pośrednik”.

 • Na zbiorniku „Pośrednik” obowiązuje całkowity zakaz zabierania i przetrzymywania w siatkach ryb drapieżnych złowionych metodą spinningową.

 • Osoba spinningująca nie ma prawa w tym samym czasie łowić inną metodą.

 • W trakcie spinningowania należy zachować zasady etyki wędkarskiej w odniesieniu do innych wędkarzy.

6. Można wędkować wyłącznie z brzegu.

7. Sprzęt pływający:

Na wodach Stowarzyszenia zezwala się na używanie sprzętu pływającego wyłącznie w postaci łódek zanętowych, z tym że:

 • na łowisku "Koński" obowiązuje całkowity zakaz wywożenia zanęt i przynęt sprzętem pływającym,

 • na łowisku „Wyspa” ze sprzętu pływającego mogą korzystać wyłącznie członkowie sekcji karpiowej.

8. Można wędkować maksymalnie na dwie wędki. Jeden zestaw może być uzbrojony w jeden haczyk.

9. Od sezonu 2021 na łowisku sportowym (Robczysko) zakazuje się używania plecionki jako linki głównej.

Od sezonu 2022 zostanie wprowadzony całkowity zakaz używania plecionki jako linki głównej, dla wszystkich metod połowu, na wszystkich wodach Stowarzyszenia.

10. Wędkujemy wyłącznie na stanowiskach oznaczonych numerami.

11. Na łowisku "Wyspa" wędkować mogą:

 • członkowie Stowarzyszenia,

 • wędkarze posiadający zezwolenie roczne,

 • wędkarze posiadający zezwolenie dobowe tylko i wyłącznie w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej.

12. Nęcenie ryb dozwolone jest tylko podczas wędkowania. Absolutnie zakazuje się dokarmiania ryb wcześniej w celu „przygotowania łowiska”.

13. Każdy wędkarz jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku na którym wędkuje i w promieniu 5 metrów od niego. Śmieci zabieramy ze sobą - zasada ta będzie bezwzględnie egzekwowana.

14. Osoby wędkujące na wodach Stowarzyszenia wyrażają zgodę na poddanie się kontroli członkom Zarządu oraz innym osobom uprawnionym przez Zarząd, w zakresie uprawnień do łowienia na danym łowisku oraz ilości i wymiarów złowionych ryb. Kontrola może dotyczyć również wnętrza pojazdu.

15. Zezwolenie dzienne jest ważne tylko na łowisku na którym zostało wykupione.

16. Wymiary i dzienne limity ilościowe obowiązujące łowiących na wodach Stowarzyszenia na zezwolenia dzienne:

 • karp od 30 do 50 cm – 1 szt.

 • amur od 50 do 70 cm – 1 szt.

 • lin od 25 do 40 cm – 1 szt.

 • szczupak od 50 do 90 cm – 1 szt.

 • węgorz od 50 cm – 1 szt.

 • sandacz od 50 cm – 1 szt.

 • jesiotr od 70 cm – 1 szt.

 • boleń od 40 cm - 1 szt.

WAŻNE: z wymienionych gatunków ryb można zabrać maksymalnie 3 szt. dziennie w różnych kombinacjach, przy czym w kombinacji nie może wystąpić karp z amurem. Przykładowe dozwolone kombinacje: 1 karp + 1 lin + 1 węgorz; 1 amur + 1 lin + 1 boleń; itp.

 • drobnica - do 5 kg

Na wodach Stowarzyszenia, do odwołania, całkowitą ochroną objęto następujące gatunki ryb: jaź, sieja, karaś złoty, karp koi, karaś koi. Wprowadza się całkowity zakaz przetrzymywania wymienionych gatunków w siatkach i zabierania ich z łowiska. Jedynym wyjątkiem są zawody wędkarskie, kiedy za zgodą Zarządu Stowarzyszenia wymienione gatunki można przetrzymywać w siatkach do czasu zważenia !!!

17. Od sezonu 2021 dla członków Stowarzyszenia wprowadza się rejestr połowów.

18. Wymiary i limity połowów dla członków Stowarzyszenia:

 • karp od 30 do 50 cm – 2 szt. / tydzień

 • amur od 50 do 70 cm – 2 szt. / tydzień

 • lin od 25 do 40 cm – 1 szt. / dzień

 • szczupak od 50 do 90 cm – 1 szt. / dzień

 • węgorz od 50 cm – 1 szt. / dzień

 • sandacz od 50 cm – 1 szt. / dzień

 • jesiotr od 70 cm – 1 szt. / dzień

 • boleń od 40 cm - 1 szt. / dzień

Zakazuje się zabierania w jednym dniu karpia i amura.

Tydzień liczony jest od poniedziałku do niedzieli.

 

19. Absolutnie zabrania się przetrzymywania w siatkach ryb niewymiarowych i w ponadregulaminowych ilościach (wyjątkiem są zawody wędkarskie - do czasu zważenia).

20. Zabrania się przekazywania złowionych ryb innym wędkarzom.

Wiadomości

 1. ZARYBIENIE
 2. ZARYBIENIE
 3. ZARYBIENIE
 4. ZARYBIENIE
 5. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 6. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. ZARYBIENIE
 11. ZARYBIENIE
 12. ZARYBIENIE
 13. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 14. Prace porządkowe na stawie Koński
 15. Zarybienie
 16. Zarybienie
 17. Prace na stawie WYSPA
 18. Prace porządkowe
 19. Zarybienie
 20. Zarybienie
 21. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 22. Zarybienie
 23. Zarybienie
 24. ZAWODY NOCNE
 25. Festyn rodzinny
 26. Program złota rybka
 27. Zarybienie
 28. Znaleziono sprzęt wędkarski
 29. Zarybienie Sandaczem
 30. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 31. Zakaz wędkowania
 32. Rezerwacja łowisk na zawody
 33. zarybienie
 34. Rezerwacja łowiska na zawody
 35. Rezerwacja łowiska na zawody
 36. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 37. Rezerwacja łowiska na zawody
 38. Rezerwacja łowiska na zawody
 39. Rezerwacja łowiska na zawody
 40. UWAGA WAŻNE
 41. ZARYBIENIE
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Dodatkowy termin zbierania opłat
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. Rezerwacja łowiska na zawody
 46. Rezerwacja łowiska na zawody
 47. Rezerwacja łowiska na zawody
 48. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 49. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 50. Prace na Pośredniku
 51. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 52. ZEBRANIE !!!
 53. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 54. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 55. Zarybienie
 56. Zarybienie
 57. Dojechał LIN
 58. Zarybienie
 59. Przypomnienie
 60. Zarybienie
 61. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 62. Zarybienie
 63. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 64. Sprzątanie łowiska
 65. Prace porządkowe
 66. UWAGA WAŻNE
 67. Zarybienie
 68. Zarybienie
 69. Zarybienie
 70. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 71. Zawody dla dzieci
 72. Przypominamy o konkursie
 73. Porządki majowe c.d.
 74. Majowe sprzątanie
 75. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 76. Dyżur zarządu
 77. Zawody otwierające sezon
 78. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014