Regulaminy i zarządzenia

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA WODACH STOWARZYSZENIA "WODNIK" W PAWŁOWICACH

1. Każdy wędkarz chcący wędkować na wodach Stowarzyszenia, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem łowiska wywieszonym w gablocie przy łowisku, regulującym szczególne zasady dotyczące danego łowiska oraz do jego przestrzegania.

2. Wędkujemy od wschodu do zachodu słońca według kalendarza.

3. Łowiska „Robczysko” oraz "Wyspa" są zbiornikami sportowymi i obowiązuje na nich zasada „no kill”, czyli każdy wędkarz wszystkie złowione ryby ma obowiązek wypuścić z powrotem do wody. Na akwenach tych zakazuje się całkowicie używania siatek do przetrzymywania ryb (nie dotyczy zawodów wędkarskich, których zasady ustala się indywidualnie z zarządcą wody). Na łowiskach tych nakazuje się używanie proporcjonalnych do wielkości łowionych ryb podbieraków oraz mat (lub kołysek) do wyhaczania.

4. Wędkowanie nocne i „zasiadki”

Do wędkowania w godzinach nocnych oraz „zasiadek” upoważnieni są członkowie Sekcji karpiowej oraz inni wędkarze, również niezrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy wykupili zezwolenie dobowe, tylko i wyłącznie w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej (szczegółowe regulacje w zakładce „Sekcja karpiowa”). Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego. Podczas wędkowania nocnego i zasiadek, obowiązuje zasada "no kill".

5. Spinningowanie:

 • Dozwolone jest dla członków Stowarzyszenia, przez cały okres wędkowania na wszystkich akwenach.

 • Dozwolone jest dla wędkarzy spoza Stowarzyszenia, posiadających zezwolenie jednodniowe, wyłącznie na zbiorniku „Pośrednik”.

 • Osoba spinningująca nie ma prawa w tym samym czasie łowić inną metodą.

 • W trakcie spinningowania należy zachować zasady etyki wędkarskiej w odniesieniu do innych wędkarzy.

6. Można wędkować wyłącznie z brzegu.

7. Sprzęt pływający:

Na wodach Stowarzyszenia zezwala się na używanie sprzętu pływającego wyłącznie w postaci łódek zanętowych, z wyjątkiem łowiska "Koński" na którym obowiązuje całkowity zakaz wywożenia zanęt i przynęt sprzętem pływającym.

8. Można wędkować maksymalnie na dwie wędki. Jeden zestaw może być uzbrojony w jeden haczyk.

9. Od sezonu 2022 na łowiskach sportowych ("Robczysko" i "Wyspa") zakazuje się używania plecionki jako linki głównej.

10. Wędkujemy wyłącznie na stanowiskach oznaczonych numerami.

11. Nęcenie ryb dozwolone jest tylko podczas wędkowania. Absolutnie zakazuje się dokarmiania ryb wcześniej w celu „przygotowania łowiska”.

12. Każdy wędkarz jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku na którym wędkuje i w promieniu 5 metrów od niego. Śmieci zabieramy ze sobą - zasada ta będzie bezwzględnie egzekwowana.

13. Osoby wędkujące na wodach Stowarzyszenia wyrażają zgodę na poddanie się kontroli członkom Zarządu oraz innym osobom uprawnionym przez Zarząd, w zakresie uprawnień do łowienia na danym łowisku oraz ilości i wymiarów złowionych ryb. Kontrola może dotyczyć również wnętrza pojazdu.

14. Zezwolenie dzienne jest ważne tylko na łowisku na którym zostało wykupione.

15. Wymiary i dzienne limity ilościowe obowiązujące łowiących na wodach Stowarzyszenia na zezwolenia dzienne:

 • karp od 30 do 50 cm – 1 szt.

 • amur od 50 do 70 cm – 1 szt.

 • lin od 25 do 40 cm – 1 szt.

 • szczupak od 50 do 80 cm – 1 szt.

 • węgorz od 50 cm – 1 szt.

 • sandacz od 50 cm – 1 szt.

 • boleń od 40 cm - 1 szt.

WAŻNE: z wymienionych wyżej gatunków ryb można zabrać maksymalnie 2 szt. dziennie w dowolnej kombinacji.

 • drobnica - do 5 kg

Na wodach Stowarzyszenia, do odwołania, całkowitą ochroną objęto następujące gatunki ryb: jesiotr, jaź, sieja, karaś złoty, karp koi, karaś koi. Wprowadza się całkowity zakaz przetrzymywania wymienionych gatunków w siatkach i zabierania ich z łowiska. Jedynym wyjątkiem są zawody wędkarskie, kiedy za zgodą Zarządu Stowarzyszenia wymienione gatunki można przetrzymywać w siatkach do czasu zważenia !!!

16. Od sezonu 2021 dla członków Stowarzyszenia wprowadza się rejestr połowów.

17. Wymiary i limity połowów dla członków Stowarzyszenia:

 • karp od 30 do 50 cm – 3 szt. / tydzień

 • amur od 50 do 70 cm – 3 szt. / tydzień

 • lin od 25 do 40 cm – 3 szt. / tydzień

 • szczupak od 50 do 80 cm – 3 szt. / tydzień

 • węgorz od 50 cm – 3 szt. / tydzień

 • sandacz od 50 cm –  3 szt. / tydzień

Dziennie można zabrać dwie z wyżej wymienionych ryb w dowolnej kombinacji.

 • drobnica - do 5 kg/dzień

Tydzień liczony jest od poniedziałku do niedzieli.

18. Absolutnie zabrania się przetrzymywania w siatkach ryb niewymiarowych i w ponadregulaminowych ilościach (wyjątkiem są zawody wędkarskie - do czasu zważenia).

19. Zabrania się przekazywania złowionych ryb innym wędkarzom.

 

Wiadomości

 1. Zarybienie łowisk sportowych
 2. Zarybienie łowiska Robczysko
 3. Zarybienie łowisk
 4. Zarybienie
 5. ZARYBIENIE
 6. ZARYBIENIE
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 11. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 12. ZARYBIENIE
 13. ZARYBIENIE
 14. ZARYBIENIE
 15. ZARYBIENIE
 16. ZARYBIENIE
 17. ZARYBIENIE
 18. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 19. Prace porządkowe na stawie Koński
 20. Zarybienie
 21. Zarybienie
 22. Prace na stawie WYSPA
 23. Prace porządkowe
 24. Zarybienie
 25. Zarybienie
 26. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 27. Zarybienie
 28. Zarybienie
 29. ZAWODY NOCNE
 30. Festyn rodzinny
 31. Program złota rybka
 32. Zarybienie
 33. Znaleziono sprzęt wędkarski
 34. Zarybienie Sandaczem
 35. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 36. Zakaz wędkowania
 37. Rezerwacja łowisk na zawody
 38. zarybienie
 39. Rezerwacja łowiska na zawody
 40. Rezerwacja łowiska na zawody
 41. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Rezerwacja łowiska na zawody
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. UWAGA WAŻNE
 46. ZARYBIENIE
 47. Rezerwacja łowiska na zawody
 48. Dodatkowy termin zbierania opłat
 49. Rezerwacja łowiska na zawody
 50. Rezerwacja łowiska na zawody
 51. Rezerwacja łowiska na zawody
 52. Rezerwacja łowiska na zawody
 53. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 54. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 55. Prace na Pośredniku
 56. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 57. ZEBRANIE !!!
 58. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 59. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 60. Zarybienie
 61. Zarybienie
 62. Dojechał LIN
 63. Zarybienie
 64. Przypomnienie
 65. Zarybienie
 66. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 67. Zarybienie
 68. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 69. Sprzątanie łowiska
 70. Prace porządkowe
 71. UWAGA WAŻNE
 72. Zarybienie
 73. Zarybienie
 74. Zarybienie
 75. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 76. Zawody dla dzieci
 77. Przypominamy o konkursie
 78. Porządki majowe c.d.
 79. Majowe sprzątanie
 80. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 81. Dyżur zarządu
 82. Zawody otwierające sezon
 83. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014