Regulaminy i zarządzenia

  

REGULAMIN WĘDKOWANIA NA WODACH STOWARZYSZENIA "WODNIK" W PAWŁOWICACH                                   

(Wersja zaktualizowania, obowiązująca od sezonu 2023)

 

1. Każdy wędkarz chcący wędkować na wodach Stowarzyszenia, przed wykupieniem zezwolenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem łowiska wywieszonym w gablocie przy łowisku, regulującym szczególne zasady dotyczące danego łowiska. Wykupienie zezwolenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Młodociani członkowie Stowarzyszenia (do ukończenia 13. roku życia) mogą łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, na jedną wędkę, dowolną metodą. Młodociani członkowie sekcji karpiowej mogą łowić również w godzinach nocnych, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

3. Godziny wędkowania:

- w miesiącach od III do IV oraz od X do XII łowiska otwarte są od godziny 6.00 do zachodu słońca według kalendarza,

- w miesiącach od V do IX łowiska otwarte są od godziny 5.00 do zachodu słońca według kalendarza.

Zakazuje się wędkarzom przebywania na stanowiskach poza wyznaczonymi wyżej godzinami.

Przepis nie dotyczy członków Sekcji karpiowej oraz wędkarzy którzy wykupili zezwolenie dobowe (patrz pkt. 5 regulaminu)

4. Łowiska „Robczysko” oraz "Wyspa" są zbiornikami sportowymi i obowiązuje na nich zasada „no kill”, czyli każdy wędkarz wszystkie złowione ryby ma obowiązek wypuścić z powrotem do wody. Na akwenach tych zakazuje się całkowicie używania siatek do przetrzymywania ryb (nie dotyczy zawodów wędkarskich, których zasady ustala się indywidualnie z zarządcą wody). Na łowiskach tych nakazuje się używanie proporcjonalnych do wielkości łowionych ryb podbieraków oraz mat (lub kołysek) do wyhaczania.

5. Wędkowanie nocne i „zasiadki”

Do wędkowania w godzinach nocnych oraz „zasiadek” upoważnieni są członkowie Sekcji karpiowej oraz inni wędkarze, również niezrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy wykupili zezwolenie dobowe, tylko i wyłącznie w towarzystwie lub pod opieką członka Sekcji karpiowej (szczegółowe regulacje w zakładce „Sekcja karpiowa”). Doba liczona jest od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego. Podczas wędkowania nocnego i zasiadek, obowiązuje zasada "no kill".

6. Spinningowanie:

 • Dozwolone jest dla członków Stowarzyszenia, przez cały okres wędkowania na wszystkich akwenach.
 • Dozwolone jest dla wędkarzy spoza Stowarzyszenia, posiadających zezwolenie jednodniowe, na wszystkich akwenach.
 • Osoba spinningująca nie ma prawa w tym samym czasie łowić inną metodą.
 • W trakcie spinningowania należy zachować zasady etyki wędkarskiej w odniesieniu do innych wędkarzy.

7. Można wędkować wyłącznie z brzegu.

8. Sprzęt pływający:

Na wodach Stowarzyszenia zezwala się na używanie sprzętu pływającego wyłącznie w postaci łódek zanętowych.

10. Można wędkować maksymalnie na dwie wędki. Jeden zestaw może być uzbrojony w jeden haczyk.

11. Na łowiskach sportowych ("Robczysko" i "Wyspa") zakazuje się używania plecionki jako linki głównej.

12. Wędkujemy wyłącznie na stanowiskach oznaczonych numerami.

13. Nęcenie ryb dozwolone jest tylko podczas wędkowania. Absolutnie zakazuje się dokarmiania ryb wcześniej w celu „przygotowania łowiska”.

14. Każdy wędkarz jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku na którym wędkuje i w promieniu 5 metrów od niego. Śmieci zabieramy ze sobą - zasada ta będzie bezwzględnie egzekwowana.

15. Osoby wędkujące na wodach Stowarzyszenia wyrażają zgodę na poddanie się kontroli przez osoby uprawnione do kontroli, w zakresie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności do kontroli uprawnień do łowienia na danym łowisku oraz ilości i wymiarów złowionych ryb. Kontrola może dotyczyć również wnętrza pojazdu.

Osobami uprawnionymi do kontroli są:

- wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a w szczególności członkowie Straży Stowarzyszenia i członkowie Zarządu Stowarzyszenia,

- strażnicy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,

- Policja.

16. Zezwolenie dzienne jest ważne tylko na łowisku na którym zostało wykupione.

17. Wymiary i dzienne limity ilościowe obowiązujące łowiących na wodach Stowarzyszenia na zezwolenia dzienne:

 • karp od 30 do 50 cm – 1 szt.
 • amur od 50 do 70 cm – 1 szt.
 • lin od 25 do 40 cm – 1 szt.
 • szczupak od 50 do 80 cm – 1 szt.
 • węgorz od 50 cm – 1 szt.
 • sandacz od 50 cm – 1 szt.
 • boleń od 40 cm - 1 szt.

WAŻNE: z wymienionych wyżej gatunków ryb można zabrać maksymalnie 2 szt. dziennie w dowolnej kombinacji.

 • drobnica - do 4 kg

Na wodach Stowarzyszenia, do odwołania, całkowitą ochroną objęto następujące gatunki ryb: jesiotr, jaź, sieja, karaś złoty, karp koi, karaś koi. Wprowadza się całkowity zakaz przetrzymywania wymienionych gatunków w siatkach i zabierania ich z łowiska. Jedynym wyjątkiem są zawody wędkarskie, kiedy za zgodą Zarządu Stowarzyszenia wymienione gatunki można przetrzymywać w siatkach do czasu zważenia !!!

18. Członków Stowarzyszenia obowiązuje rejestr połowów.

19. Wymiary i limity połowów dla członków Stowarzyszenia:

 • karp od 30 do 50 cm – 3 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie
 • amur od 50 do 70 cm – 3 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie
 • lin od 25 do 40 cm – 2 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie
 • szczupak od 50 do 80 cm – 3 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie
 • węgorz od 50 cm – 3 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie
 • sandacz od 50cm –  3 szt. / tydzień, nie więcej niż 1 szt. dziennie

Dziennie można zabrać dwie z wyżej wymienionych ryb w dowolnej kombinacji.

 • drobnica - do 4 kg/dzień

Tydzień liczony jest od poniedziałku do niedzieli.

20. Na łowiskach "Pośrednik" i "Koński" obejmuje się okresami ochronnymi następujące ryby:

- szczupak od 01.stycznia do 30. kwietnia,

- sandacz od 01. marca do 31. maja.

W tym okresie obowiązuje całkowity zakaz zabierania wymienionych ryb z łowisk.

21. Absolutnie zabrania się przetrzymywania w siatkach ryb niewymiarowych i w ponadregulaminowych ilościach (wyjątkiem są zawody wędkarskie - do czasu zważenia).

22. Zabrania się przekazywania złowionych ryb innym wędkarzom.

23. Stowarzyszenie nie odpowiada za rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkarzy oraz osoby trzecie.

24. Stowarzyszenie nie odpowiada za zachowanie i szkody wyrządzone przez osoby trzecie przebywające na terenie łowisk.

25. Wędkarze oraz osoby trzecie, które dopuszczą się zniszczenia mienia na terenie łowisk Stowarzyszenia, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

 

                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia "WODNIK"

 

 

Wiadomości

 1. ZARYBIENIE ŁOWISK 700 KG AMURA
 2. Zarybienie łowisk Pośrednik i Koński
 3. Zarybienie łowisk sportowych
 4. Zarybienie łowiska Robczysko
 5. Zarybienie łowisk
 6. Zarybienie
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. ZARYBIENIE
 11. ZARYBIENIE
 12. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 13. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 14. ZARYBIENIE
 15. ZARYBIENIE
 16. ZARYBIENIE
 17. ZARYBIENIE
 18. ZARYBIENIE
 19. ZARYBIENIE
 20. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 21. Prace porządkowe na stawie Koński
 22. Zarybienie
 23. Zarybienie
 24. Prace na stawie WYSPA
 25. Prace porządkowe
 26. Zarybienie
 27. Zarybienie
 28. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 29. Zarybienie
 30. Zarybienie
 31. ZAWODY NOCNE
 32. Festyn rodzinny
 33. Program złota rybka
 34. Zarybienie
 35. Znaleziono sprzęt wędkarski
 36. Zarybienie Sandaczem
 37. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 38. Zakaz wędkowania
 39. Rezerwacja łowisk na zawody
 40. zarybienie
 41. Rezerwacja łowiska na zawody
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. Rezerwacja łowiska na zawody
 46. Rezerwacja łowiska na zawody
 47. UWAGA WAŻNE
 48. ZARYBIENIE
 49. Rezerwacja łowiska na zawody
 50. Dodatkowy termin zbierania opłat
 51. Rezerwacja łowiska na zawody
 52. Rezerwacja łowiska na zawody
 53. Rezerwacja łowiska na zawody
 54. Rezerwacja łowiska na zawody
 55. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 56. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 57. Prace na Pośredniku
 58. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 59. ZEBRANIE !!!
 60. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 61. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 62. Zarybienie
 63. Zarybienie
 64. Dojechał LIN
 65. Zarybienie
 66. Przypomnienie
 67. Zarybienie
 68. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 69. Zarybienie
 70. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 71. Sprzątanie łowiska
 72. Prace porządkowe
 73. UWAGA WAŻNE
 74. Zarybienie
 75. Zarybienie
 76. Zarybienie
 77. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 78. Zawody dla dzieci
 79. Przypominamy o konkursie
 80. Porządki majowe c.d.
 81. Majowe sprzątanie
 82. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 83. Dyżur zarządu
 84. Zawody otwierające sezon
 85. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014